Arkisto - ajankohtainen

Yhtenäiskoulun rehtorin virka

Haku aika 16.01.2018-16.02.2018 klo 12.00 mennessä

Soinin kunta hakee rehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Soinin yhtenäiskoulussa annetaan opetusta esikouluikäisille sekä 1.-9. vuosiluokille. Koulussa opiskelee n.250 oppilasta. Koulu sijaitsee hyvien liikuntamahdollisuuksien äärellä ja luonnon läheisyydessä.

Haemme aktiivista ja kehittämisorientoitunutta henkilöä, joka on yhteistyökykyinen ja rakentaa viihtyisää ilmapiiriä työyhteisössään.

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, johtamiskokemusta ja kokonaisvaltaista näkemystä perusopetuksen rehtorin työstä.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja OVTES:n mukaan ja valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Juha Viitasaari, puh. 040-8280648 tai juha.viitasaari@soini.fi

HAE TYÖPAIKKAA


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna