Arkisto - ajankohtainen


 • Soinissa 21 mestaripyöräilijää
  15.10.2018 - Lue lisää >> • Liikuntatapahtumien & kampanjoiden arvontaa
  12.10.2018 - Lue lisää >> • KOTISEUTU SYKKII ELINVOIMAA -kuvakilpailu
  09.10.2018 - Lue lisää >> • Vuoden 2018 palkitsemiset (liikunta, nuoriso ja kulttuuri)
  08.10.2018 - Lue lisää >> • Turvetta ja biomassoja kunnanjohtajan blogissa
  26.09.2018 - Lue lisää >>


Soinilaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus 200 euron tukeen. Opiskelijoiden tuki koskee yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.  Tuki tulee hakea lukuvuosittain syksyllä ja se maksetaan alkuvuodesta edellyttäen, että hakijan kotikunta on 1.1. Soinissa. Tuki maksetaan alkuvuodesta. Tuki myönnetään ensimmäisen kerran lukuvuoden 2018–19 aikana eikä sitä voi hakea takautuvasti.

Tuen saamisen ehdot:

 • Lukuvuotta 2018–2019 koskevaa tukea voi hakea aikavälillä 3.9.–31.10. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakijan on oltava läsnäolevana opiskelijana korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana. Tukeen oikeuttavat alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä opiskelu sekä jatkotutkinto-opiskelu.
 • Opiskelupaikka todennetaan hakemuksen liitteenä. Hakija voi todentaa opiskelunsa korkeakoulusta saatavalla läsnäolotodistuksella tai vastaavalla tositteella. Läsnäolotodistuksen voi pyytää oppilaitoksen opintotoimistosta. Tarvittaessa kunnanhallitus voi pyytää hakijalta opiskelupaikkaan liittyviä lisäselvityksiä.
 • Hakijan on oltava väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan kirjoilla Soinissa. Hakijalla voi olla opiskelujen aikainen asunto opiskelupaikkakunnalla. Kotikuntatiedot tarkastetaan 1.1.2019 tilanteen mukaan.
 • Mikäli opiskelija suorittaa tutkintonsa lukuvuoden aikana ja on näin ollen kirjoilla korkeakoulussa vain osan vuotta, on hän oikeutettu tukeen vain syyslukukauden osalta. Tuki on tuolloin 100 euroa. Siihen pätevät muuten samat ehdot kuin täysmääräiseen tukeen ja maksuaika on tammikuussa.
 • Tuki maksetaan vuoden 2019 tammikuussa hakijan ilmoittamalle tilille.
 • Viime kädessä tuen myöntämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista päättää Soinin kunnanhallitus.           

LOMAKE Word

LOMAKE PDF

 

Palauta lomake osoitteeseen

Soinin kunta / Opiskelijatuki
Multiantie 27 A

63800 Soini


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna